Written by 19:19 Speerpunten

Speerpunt Infection & Immunity

Auteur Marin Bont, 3e jaars geneeskunde student Universiteit Utrecht

Immuunziektes komen overal voor, het is vaak een onderliggende oorzaak aan heel veel ziektebeelden. De immunologie was altijd erg verspreid over verschillende afdelingen, het doel van het speerpunt was om alle afdelingen bij elkaar te brengen.

Dit is onder andere gedaan door zoveel mogelijk immunologen en infectiologen op dezelfde afdelingen te zetten. Er worden multidisciplinaire overleggen ingepland, waarbij verschillende immunologen en infectiologen bij elkaar komen om complexe immunologische ziektebeelden te bespreken. Het belangrijkste onderdeel binnen het speerpunt is dat de patiënten centraal staan in de aanpak om de zorg optimaal te maken. Ook zijn er binnen het speerpunt internationale samenwerking.

Het belangrijkste onderdeel binnen het speerpunt is dat de patiënten centraal staan in de aanpak om de zorg optimaal te maken

De ambitie van het speerpunt Infection & Immunity is om mensen met een moeilijk behandelbare infectie, kanker of een chronische immunologische ziekte sneller en beter te behandelen. Er is gezorgd voor meer contact tussen de clinici en de onderzoekers. Uniek aan dit speerpunt is dat alle immunologie labs bij elkaar zijn gebracht. Zo zijn er Infection & Immunity cohorts, waarbij er onderzoek wordt gedaan naar verschillende infectieziekten om een overkoepelend beeld krijgen, namelijk een ziekte overstijgend beeld. 

De onderzoeksthema’s binnen I&I:

• Preventie van antibiotica resistentie, resistentie wordt namelijk gezien als een grote bedreiging. Doordat er veel antibiotica gebruik is in de wereld, is er ook steeds meer resistentie. 

• Preventie van chronische inflammatoire ziektes, hierbij gaat het onderzoek met name in op de onderliggende mechanismen en de behandelbare onderdelen van inflammatoire ziekten.

• Opheldering van gastheer-pathogeen interacties, zodat therapeutische behandelingen ontwikkeld kunnen wor-
den.

• Ontwikkeling van immuun gemedieerde therapieën en preventie,  het doel van het onderzoek is om het eigen immuunsysteem te versterken om tegen infecties en  kan-

ker te vechten. Binnen de onderzoeksthema’s zit veel overlap, dit zal onderzoekers en clinici met elkaar verbinden.

Wist je dat…

Het speerpunt is opgebouwd uit een kernteam bestaande uit twee vice-voorzitters, waarvan een de infectie kant vertegenwoordigd en de ander de immuniteit kant. Daarnaast zitten in het kernteam vertegenwoordigers uit iedere af-
deling, bestaande uit onderzoekers en artsen. Er doen
ongeveer 500-600 onderzoekers onderzoek binnen het speerpunt. 

Om de kennis binnen het speerpunt te verspreiden worden er jaarlijks symposia georganiseerd voor onderzoekers. Een clinicus zal dan bijvoorbeeld het klinisch beeld presenteren, waarbij een onderzoeker zal vertellen over het onderzoek wat hierbij wordt gedaan. Daarnaast zijn er stimuleringssubsidies opgezet, waarin twee onderzoekers uit twee verschillende vakgebieden een samenwerking kunnen starten. Dit wordt één keer per jaar aan 3 onderzoeksgroepen gegeven. Bij het symposium zullen ze vertellen wat ze met het geld hebben onderzocht.

Ieder jaar worden er 30 nieuwe studenten voor een PhD plek aangenomen binnen het speerpunt, dit zijn goed ontwikkelde master studenten. Ook zijn er studenten die nog bezig zijn met de bachelor/master, die terecht kunnen bij onderzoeken als student-assistent. 

(Visited 56 times, 1 visits today)
Close