Written by 19:10 Speerpunten

Speerpunt Cancer

Auteur Anna Vera Verschuur, 6e jaars geneeskunde student Universiteit Utrecht

Omdat we vanwege de maatregelen tijdens de coronacrisis thuis moeten werken, spreekt het USJ met Dr. Erna Erdtsieck-Ernste via Webex. Erna is senior programma manager van het speerpunt Cancer en zij legt ons uit waar het speerpunt zich mee bezig houdt.

Wat doet Speerpunt Cancer, waar houdt het zich mee bezig?

“De speerpunten in het UMC Utrecht houden zich bezig met de strategie die ervoor moet zorgen dat er voortdurende innovaties in zorg, onderzoek en onderwijs worden ontwikkeld, zoals dat de taak is van een academisch ziekenhuis. In het verleden richtte het speerpunt zich met name op twee typen kanker. Echter, steeds meer onderzoek wijst uit dat veel tumoren dezelfde moleculaire achtergrond hebben. Het speerpunt heeft daarom zijn focus verlegd naar het bestuderen van de biologie van kanker in zijn algemeenheid en welke processen nu bij welke tumoren de hoofdrol spelen in het ontstaan en de progressie. Als we dat precies weten kunnen we ook therapieën ontwikkelen die specifiek dat tumorproces aanpakken. Het doel daarbij is dat we de diagnostiek, behandeling en zorg van patiënten met kanker verbeteren en dat kennis, kunde en innovaties daadwerkelijk de patiënt bereiken.”

Hoe geeft het speerpunt vorm aan haar strategie?

“In 2019 hebben we een nieuw strategisch plan uitgewerkt en in 2020 willen wij de strategie ook naar buiten brengen door het organiseren van activiteiten, webinars, seminars en een groot congres in december 2021”, legt Erna ons uit. “Tijdens dat congres zullen de sprekers praten over hoe de zorg van de patiënt met kanker er in de toekomst uit moet zien. Het congres is niet alleen bedoeld voor onderzoekers, maar ook voor stakeholders, zoals KWF en de patiëntenorganisaties en policymakers, zoals besturen van perifere ziekenhuizen en ziektekostenverzekeraars: die spelen ook een belangrijke rol om de innovaties ook echt bij de patiënt terecht te laten komen. Het speerpunt Cancer kan je dus zien als de verbindende factor tussen verschillende disciplines. Op het gebied van onderzoek, worden nieuwe ideeën binnen het speerpunt getoetst bij 3 klankbordgroepen van o.a. divisiemanagers en een patiëntenklankbord en in de toekomst ook een internationale adviesraad. 

Het doel is dat we de diagnostiek, behandeling en zorg van patiënten met kanker verbeteren en dat kennis, kunde en innovaties daadwerkelijk de patiënt bereiken.

Uniek in Utrecht

Erna vertelt ons ook dat het UMC Utrecht door de jaren heen haar signatuur ontwikkeld heeft op het gebied van kankeronderzoek. Voorbeelden hiervan zijn: beeldgestuurde therapieën van kanker, en het gebruik van organoids voor het begrijpen van ziektes, diagnosestelling en therapie selectie. Ook worden er in Utrecht veel patiëntcohorten bestudeerd, wat grote unieke verzamelingen oplevert op onder andere het gebied van endocriene tumoren. Een voorbeeld hiervan is te lezen in het speerpunt artikel in de rubriek ‘Onderzoek in eigen huis’ op pagina .. Dit biedt mooie samenwerkingskansen met andere cohorten in de wereld zodat er meer prognostisch onderzoek gedaan kan worden.

Wat doet het Speerpunt Cancer voor studenten?

Het speerpunt Cancer zag dat het voor PhD en Postdoc studenten lastig is om een vaste baan de vinden na hun promotie. Daarom heeft het speerpunt een zogenaamde “Oncocareer Board” geïnstalleerd. Samen met onze postdocs kijken ze welke ondersteuning zij nodig hebben in hun carrière.

(Visited 83 times, 1 visits today)
Close