Written by 18:52 Speerpunten

Speerpunt: Circulatory Health

Auteur Jasmijn van Es, 5e jaars geneeskunde student Universiteit Utrecht

Circulatory Health is een van de zes speerpunten van het UMC Utrecht. Zorg, onderzoek en onderwijs binnen het thema ‘hart & vaten’ is gebundeld in dit speerpunt. Het programma bevat een poliklinisch hart- en vaatcentrum, een grootschalig cardiovasculair onderzoekscohort, een laboratorium waarin krachten worden gebundeld en toekomstgericht onderwijs op het gebied van hart- en vaataandoeningen. Het algehele doel van het speerpunt is om de ziektelast voor mensen met deze aandoeningen te verminderen en te voorkomen. Er zijn samenwerkingsverbanden met de tien divisies die het UMC Utrecht kent, om zo de verbinding te leggen op het gebied van hart- en vaatziekten. 

Onder het speerpunt vallen vier focusgebieden: hartfalen, cerebrovasculaire ziekte, atherosclerose & aneurysmata, en hoog risico & preventie van hart- en vaatziekten. Deze focusgebieden omvatten patiëntengroepen waar onderzoek naar wordt gedaan mede vanuit de invalshoeken diversiteit en global health.

In 2018 heeft het speerpunt het Hart- en vaatcentrum opgericht, een multidisciplinaire polikliniek voor patiënten met hart- en vaatziekten, of ernstige risicofactoren hiervoor. Hier werken de disciplines vaatchirurgie, cardiologie, neurologie en vasculaire interne geneeskunde samen om zo de beste zorg te kunnen bieden aan de patiënt. Dit wordt gedaan door zowel de risicofactoren als de acute problemen samen aan te pakken.

Het algehele doel van het speerpunt is om de ziektelast voor mensen met hart- en vaatziekten te verminderen en te voorkomen

Het speerpunt ondersteunt drie verschillende keuzecursussen in de bachelorfase van Geneeskunde en Bio-medische wetenschappen. Dit zijn “pathofysiologie van het hart” (over de hartspier en hartaandoeningen), de rol van de vaatwand en bloedstroom (over de circulatie en effect van aandoeningen op de circulatie) en cardiac pathofysiology (moleculaire basis, preventie, diagnose en behandeling van hartafwijkingen). Studenten die interesse hebben in hart- en vaatziekten krijgen zo een combinatie van theorie en praktijk waarbij ook de link wordt gelegd met actueel wetenschappelijk onderzoek. 

De planning voor de komende jaren:

• Het versterken van de ketensamenwerking van de regionale zorg. Als tertiair centrum bijdragen aan de preventieve zorg door bijvoorbeeld een CVRM-advies te geven aan huisartsen na een poliklinisch bezoek aan het Hart- en vaatcentrum.

• Oprichten van een Circulatory Health Laboratorium om zo de samenwerking tussen medewerkers in het laboratorium die zich bezighouden met hart- en vaatziekten
te verbeteren en de onderlinge bereikbaarheid te ver-
groten.

• Uitbreiden van het Utrecht Cardiovasculair Cohort (UCC) en UCC-SMART. Het UCC is een patiëntencohort van, op dit moment, 3500 patiënten waarvan het risicoprofiel voor hart- en vaatziekten bekend is en kan worden gebruikt in de zorg. Het vasculair preventieprogramma UCC-SMART is ontwikkeld door de afdelingen vaatchirurgie, interne geneeskunde, cardiologie en neurologie. We werken samen met de afdelingen epidemiologie en radiologie. Inmiddels hebben al meer dan 13.000 patiënten het programma doorlopen. Door middel van het UCC kunnen onderzoekers de data gebruiken voor hun onderzoek, zonder dit zelf eerst nog te moeten verzamelen. 

Wist je dat…

Het speerpunt in 2018 een Hart- en vaatmagazine heeft uitgebracht? Hierin staat uitgelicht waar het speerpunt zich mee bezighoudt, professionals aan het woord, en de plannen voor de komende jaren. Je kunt het tijdschrift vinden op de website van het UMC Utrecht Hart- en vaatcentrum.

(Visited 31 times, 1 visits today)
Close