Written by 19:50 Speerpunten

Speerpunt Child Health

Auteur Marin Bont, 2e jaars geneeskunde student Universiteit Utrecht, UMC Utrecht

Het speerpunt Child Health is nu sinds 3 jaar actief, waarbij het gaat om een kernteam die het voortouw neemt Dit kernteam bestaat uit professoren, clinici, basale onderzoekers en een ethicus. Binnen het speerpunt zijn 30 principal investigators (PI’s) werkzaam, die leiding geven aan een heleboel PhD studenten. Anneke: ’We krijgen geen subsidie aangeboden voor dit speerpunt, het doel is dan ook om onderzoekers bij elkaar te brengen om met elkaar kennis uit te wisselen en onderzoek te verbeteren.’ Op deze manier kan wetenschappelijk onderzoek worden verbonden aan de klinische praktijk.

Het speerpunt heeft drie strategische thema’s die goed weergeven wat het speerpunt wilt bereiken. Zo vertelde Anneke dat ze bij een aantal thema’s al heel ver zijn, maar dat er zeker ook nog wel verbeterpunten zijn.

Het eerste thema is Levensloop, dit gaat om het vervolgen van patiënten, ook nadat ze worden overgedragen van het Wilhelmina kinderziekenhuis (WKZ) aan het Academische ziekenhuis Utrecht (AZU). Voorbeelden hiervan zijn taaislijmziekte, reuma-, cardiale- en nierpatiënten. Het tweede thema is Interdisciplinaire samenwerking, dit is dan ook iets waar het speerpunt erg trots op is. Het gaat om samenwerking tussen allerlei disciplines zoals artsen, basale onderzoekers, fysiotherapeuten, psychologen en patiëntvertegenwoordigers. Het gaat hierbij ook om samenwerking tussen het WKZ, Prinses Máxima Centrum, AZU en andere instituten. Anneke: ‘’Het is belangrijk dat onderzoekers, clinici en patiënten goed samenwerken om het overkoepelende probleem op te lossen’’. Het laatste thema is de interactie tussen Fysiek en Mentaal. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk verbonden. “We willen kinderen niet alleen afhelpen van hun lichamelijke klachten, maar gelukkiger maken en beter laten functioneren in de maatschappij. “, vertelt ze. Een mooie quote uit Child magazine van Anneke: ‘Soms wordt een kind niet lichamelijk beter, maar kunnen we de kinderen en de ouders toch helpen om gelukkig te worden’.

Het speerpunt Child Health is opgebouwd in vier onderzoeksthema’s. Ieder thema bevat weer eigen subthema’s: 

• Periconceptionele, ante- en fetale/perinatale/neonatale schade: er wordt onderzoek gedaan om de kennis te vergroten. Hierdoor kunnen nieuwe preventieve en therapeutische interventies worden ontwikkeld, die uiteindelijk de ziektelasten wegnemen van ouders en kinderen. 

• Congenitale en erfelijke aandoeningen: wordt onderverdeeld in onderzoek naar hart, lever en nieren. Het belangrijkste doel van het onderzoek is het identificeren van nieuwe ziekteverwekkende genen, het volledig in beeld brengen van nieuwe genetische ziekten en het ontwikkelen van nieuwe interventies.

• Ernstige ontstekingsaandoeningen: worden onderverdeeld in onderzoek naar jeugdreuma, taaislijmziekte, inflammatoire darmziekten en luchtweginfecties. Er wordt onderzoek gedaan om te kijken naar de interactie tussen de omgevingsfactoren en genetische factoren met betrekking tot de immunologische- en metabole reactie van het lichaam. Dit kan hulp bieden om therapeutische interventies te ontwikkelen.

• Post-oncologie is een samenwerking tussen het WKZ en het nieuwe Prinses Máxima Centrum. Dit onderzoeksthema richt zich vooral op het strategische thema Levensloop, er wordt onderzoek gedaan naar de lange termijn effecten van kankerbehandelingen. Er wordt zowel gekeken naar fysieke als psychosociale consequenties in het latere leven.

Om te zorgen voor een goede kennisuitwisseling wordt er 6x per jaar een middag met alle onderzoekers die een actieve rol hebben binnen het speerpunt Child Health georganiseerd. Deze middagen zien er verschillend uit, er worden bijvoorbeeld presentaties gegeven en mediatrainingen gegeven. 

Soms wordt een kind niet lichamelijk beter, maar kunnen we de kinderen en de ouders toch helpen om gelukkig te worden

Om de kennis ook te verspreiden binnen de samenleving organiseert het speerpunt Child Health met verschillende instanties bijeenkomsten. Een voorbeeld hiervan is Slimme Gasten, wat wordt georganiseerd in samenwerking met de wetenschapscommissie. Er gaan onderzoekers langs bij basisscholen (groep 7 en 8) om kinderen te vertellen over onderzoeken die gedaan worden met betrekking tot Child Health. Er worden ook vier summerschools georganiseerd vanuit het speerpunt, hier komen deelnemers vanuit verschillende landen naar toe. Daarnaast is er vorig jaar een symposium georganiseerd vanuit het WKZ in samenwerking met de Universiteit Utrecht, de gemeente Utrecht en het Trimbos-instituut. Dit symposium was bedoeld voor kinder- en jeugdartsen, verpleegkundigen, onderzoekers en alle andere geïnteresseerde professionals. 

Daarnaast is er een grote samenwerking met de stichting Vrienden WKZ. Deze stichting financiert projecten die kunnen zorgen voor nieuwe behandelingen en innovaties, of het welzijn van de patiënt.  

(Visited 14 times, 1 visits today)
Close