Written by 19:27 Speerpunten

Speerpunt Brain

Auteur Avin Ghedri, 6e jaars geneeskunde student Universiteit Utrecht, UMC Utrecht

Op de vierde verdieping van het Stratenum ontmoet ik op vrijdagochtend Mariken de Krom en Marjolein Sneeboer; de huidige aanspreekpunten van het speerpunt Brain. 

Het Brain Centre, vroeger ook wel bekend als het Rudolf Magnus Institute, is een van de zes speerpunten van het UMC Utrecht. Binnen het speerpunt is het onderzoek geconcentreerd in een soort matrix. Het speerpunt is momenteel opgebouwd uit vijf verschillende aandachtsgebieden: precision psychiatrie (voorheen psychose), ontwikkelingsstoornissen, neuromusculaire aandoeningen, epilepsie en beroerte. Een zesde aandachtspunt is in ontwikkeling, waarbij de gebieden oncologie en neurologie samengevoegd zullen worden. Elk van deze aandachtspunten wordt benaderd vanuit  verschillende research hoeken: . genetische risico’s, omgevingsfactoren, structuren en connecties, translationeel onderzoek (fundamenteel: dierexperimenteel, celbiologisch) en het aspect “from bench to bedside”; oftewel “van onderzoek naar patiëntenzorg”.  

Mariken: “Erg leerzaam zijn ook de cross-talks die iedere maand worden georganiseerd. Hierbij worden alle onderzoekers van het speerpunt uitgenodigd. Er zijn verschillende sprekers, waarna de onderzoekers van de verschillende aandachtsgebieden de tijd hebben met elkaar informatie en ideeën uit te wisselen.” De cross-talks dienen hierbij als platform om nieuwe samenwerkingen tussen onderzoekers te faciliteren. Naast het onderzoek houdt het speerpunt zich bezig met zorg en onderwijs. De multidisciplinaire master Neuroscience and Cognition valt bijvoorbeeld onder de Graduate School of Life Sciences, maar is wel gelieerd aan het speerpunt Brain. Hierbij is er een nauw verband tussen de mastercoördinator en de programmamanager van het speerpunt, onder andere over de onderwerpen die in de master worden behandeld en de stageplekken die beschikbaar gesteld kunnen worden. Van alle speerpunten is het speerpunt Brain een van de grotere; in aantal promoties, publicaties en subsidiegelden. 

“En dus ook het succesvolst?”, vraag ik. 

Ze lachen beiden. “ Tja, wat betekent succesvol nou. Ik zou dat niet zo snel zeggen. Elk speerpunt is succesvol op zijn eigen manier.”, antwoordt Mariken. Marjolein vult haar aan: “Een maatschappelijke bijdrage leveren en niet puur focussen op publicaties, is ook erg belangrijk.” Binnen het speerpunt Brain is dit een belangrijk punt. Zo is er de ALS Ice Bucket Challenge geweest, vindt er jaarlijks een ALS cityswim plaats en werkt het speerpunt samen met organisaties als Spieren voor Spieren de hersenstichting. 

Ik kan me voorstellen dat jullie erg trots zijn op
het speerpunt. Wat is nu iets waar je het meest trots op bent?

Mariken: “Ik ben er trots op dat dit speerpunt onderzoekers vanuit verschillende divisies samen weet te brengen. Het is hier als het ware een kruisbestuiving van onderzoekers en dat komt de kwaliteit alleen maar ten goede.” Het samenbrengen van zoveel onderzoekers en het dagelijkse reilen en zeilen van het speerpunt kost natuurlijk veel tijd. Hoe doe jij dit als speerpuntmanager?Mariken: “Ik heb onder andere om de week een vergadering met Jeroen Pasterkamp (speerpuntvoorzitter, red.) en met de communicatiemanager en subsidieadviseur. Daarnaast heb ik maandelijks overleg met het kernteam; dit zijn mensen die de divisies vertegenwoordigen binnen het speerpunt. “ 

En wat staat er op de planning voor het speerpunt Brain de komende jaren? 

“De komende jaren komt er een neuro-oncologie aandachtsgebied binnen het speerpunt. “ 

Hebben jullie nog tips voor studenten die onderzoek willen doen?

Marjolein: “Mijn grote tip zou zijn: praat met veel mensen, benader ze. Mensen vinden het altijd leuk om over hun onderzoek of werk te praten. Doe veel stages in verschillende onderwerpen om te weten wat je precies leuk vindt; onderzoek kan je ook in bedrijfsleven doen. Ik heb tijdens mijn PhD vaak studenten gehad die dagje meelopen, of waarmee ik een kopje koffie heb gedronken. Dat vond ik erg leuk en voor hen een zeer leerzame ervaring!” Mariken vult aan: “Ik wil graag nog meegeven: denk niet bij het eerste onderzoek wat je leuk vindt, dat je dit gelijk moet doen. Blijf een brede blik houden, en alsjeblieft: niet promoveren om het promoveren.”

(Visited 38 times, 1 visits today)
Close