Written by 19:16 Speerpunten

Blood Molecular Genomic analysis predicts the disease course of GEP NET patients: a validation study of the predictive value of the NETest®

Auteur Anna Vera Verschuur, 6e jaars geneeskunde student Universiteit Utrecht

Wat was de onderzoeksvraag?

In dit onderzoek werd gekeken naar de klinische meerwaarde van de NETest®. De NETest® is een test die gebruikt maakt circulerend tumor RNA dat aanwezig is in patiënten met gastroenteropancreatische neuroendocriene tumoren (GEP-NET). Door middel van een multianalytische algoritmische analyse van de genexpressie van multipele genen wordt een ‘NET-activiteitsscore’ bepaald. Deze score geeft informatie over de biologische handtekening van een individuele tumor. Om GEP-NET patiënten te controleren op recidief, wordt momenteel beeldvorming gedaan en de biomarker Chromogranine A bepaald. Daarom is in deze studie de NETest® vergeleken met Chromagranina A om de volgende vragen te kunnen beantwoorden: of de NETest® effectief is in het voorspellen van progressievrije overleving, het voorspellen van ziekterecidief en het voorspellen van mortaliteit bij individuele GEP-NET-patiënten.

Waarom is het belangrijk?

Normaal gesproken kan er bij tumoren met behulp van drie onafhankelijke parameters (het type, de gratiëring en de stadiering van de tumor) de prognose van tumoren bepaald worden. De prognoses tussen verschillende typen gastroenteropancreatische neuroendocriene lopen erg uiteen.  Het is daarom lastig om goed te voorspellen wat de prognose voor de individuele patient is.  Uit eerdere studies is gebleken dat de NETest® een goed onderscheid kan maken tussen actieve ziekte en stabiele situatie van de ziekte, maar dit was in te kleine studiegroepen onderzocht om met zekerheid te kunnen zeggen of de NETest® een verbetering geeft van de huidige kliniek. 

Wat hebben ze gedaan?

Om de NETest® te kunnen valideren zijn patiënten met GEP-NET langdurig vervolgd. Bij inclusie van de studie is er bloed afgenomen om Chromo-granine A te bepalen en de NETest® af te nemen. De patiënten zijn vervolgens gevolgd en zij werden elke 3-12 maanden gecontroleerd op tumor recidief en tumorgroei met behulp beeldvorming. Ook werd de mortaliteit binnen dit cohort bijgehouden. Uiteindelijke werd de tijd tussen afname van de biomarkers en tumor recidief, tumorprogressie of mortaliteit gebruikt en de hoogte van beide biomarkers met elkaar vergeleken. 

Wat zijn de uitkomsten?

Deze studie toont onder andere aan dat de NETest®, met een voorspellende nauwkeurigheid van 78%, de ziektestatus tot 1 jaar kan voorspellen nog voordat dit duidelijk wordt bij beeldvorming.  Patiënten met een lage NETest®-score (≤33%) hadden een kans van 87% en 75% op stabiele ziekte na respectievelijk 12 maanden en zelfs 24 maanden follow-up. Bovendien was er een duidelijk verschil in ziekteverloop tussen patiënten met lage en hogere scores, zelfs gedurende meer dan twee jaar na inclusie.

Wat betekent dit, en is voorzichtigheid geboden? 

Deze resultaten illustreren dat de NETest® kan worden gebruikt als een om een beoordeling te geven van de effectiviteit van de chirurgische behandeling. Zeer lage NETest-uitkomsten (≤20%) kunnen zelfs de biomarker Chromogranine A (welke nu wordt gebruikt voor surveillance) en mogelijk zelfs beeldvorming vervangen. De subgroep van patiënten met zeer lage NETest-uitkomsten was echter te klein (n = 8) om definitieve conclusies te trekken.

De hoge negatief voorspellende waarde (87%) kan een ‘watch-and-wait-management’ ondersteunen bij patiënten met een GEP-NET. Hierdoor kan je dure beeldvorming uitstellen en dat zou het zo de zorgkosten kunnen drukken. 

Wat zijn de volgende stappen?

Zoals alle maligniteiten, zijn ook neuro-endocriene tumoren dynamische entiteiten die veranderen in de tijd. Zo veranderen ook RNA-niveaus en genexpressie op basis van tumorevolutie en beïnvloedende factoren zoals behandeling. De NETest® zou moleculaire veranderingen van tumoren in de tijd moeten kunnen detecteren. De betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid van opeenvolgende NETest®-metingen gedurende een lange periode van follow-up is daarom van het grootste belang en moet worden gevalideerd. Seriele NETest® afnames gedurende meerdere jaren bij patiënten met stabiele ziekte op beeldvorming zullen meer inzicht geven in het dynamische gedrag van GEP-NET’s.

(Visited 39 times, 1 visits today)
Close